شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
تاریخ: 1400/03/28 تعداد بازدید: 90
باهدف آمادگی همه جانبه برای رعایت پروتکل های بهداشتی
جلسه ای باحضور دکترهادی نجفی تیرتاشی مدیر شبکه بهداشت و درمان، دکتر ابراهیم خادملو معاون بهداشتی و کلیه ناظرین سلامت، باهدف ارتقاء آگاهی از اهداف، واهمیت و ضرورت روش های صحیح انجام نظارت توسط ناظرین سلامت منتخب شهرستان، بمنظور حصول اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا ویروس توسط شهروندان گلوگاهی، درمحل صندوق های اخذ رای ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه برگزار شد.

جلسه ای باحضور دکترهادی نجفی تیرتاشی مدیر شبکه بهداشت و درمان، دکتر ابراهیم خادملو معاون بهداشتی و کلیه ناظرین سلامت، باهدف ارتقاء آگاهی از اهداف، واهمیت و ضرورت روش های صحیح انجام نظارت توسط ناظرین سلامت منتخب شهرستان، بمنظور حصول اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا ویروس توسط شهروندان گلوگاهی، درمحل صندوق های اخذ رای ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه برگزار شد.