شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد امور اجتماعي
 نام ونام خانوادگي: حسن سورتچي
سمت: مسئول اموراجتماعي، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: كارشناس حقوق
 
اهم شرح وظايف مسئول اموراجتماعي:
1398/07/23
Powered by DorsaPortal