شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد تغذیه
نام ونام خانوادگي: زهرا رمضان نژاد
سمت: مسئول واحد تغذيه، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
 
مدرك تحصيلي: كارشناس تغذيه
 
اهم شرح وظائف واحد تغذيه:
1- مطالعه جمع آوري،تجزيه وتحليل اطلاعات مربوط به تغذيه وكيفيت رشد ونموافراددرجامعه با تاكيدبر برنامه پايش رشد اطفال زير6سال
2- آموزش كاركنان مراكز ونيز خانوارها درارتباط با مصرف نمك يددار
3- پيشگيري وكنترل كم خوني فقرآهن
4- آموزش درارتباط با پيشگيري ازكم خوني فقرآهن درگروهاي هدف
5- مطالعه وارزشيابي غذاهاي بومي محلي
6- برنامه ريزي براي پيشگيري ازبيماريهاي ناشي ازكمبود يا افزايش مصرف بي رويه موادغذايي
7- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني تغذيه
8-مشاركت دراجراي طرحهاي تحقيقاتي كه به منظورشناسايي عادات غذايي،مشكلات غذايي وتغذيه
1398/07/22
Powered by DorsaPortal