شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد رایانه و فناوری اطلاعات

نام ونام خانوادگي: علي صفري تيرتاشي

سمت: مسئول واحد فناوري اطلاعات، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه

مدرك تحصيلي: كارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات ict مديريت ict

 ايميل: ali.safari322544@gmail.com
 
اهم شرح وظائف واحدفناوري اطلاعات:
1- مطالعه وتحقيق درزمينه پيشرفت هاي فناوري اطلاعات ومشاركت درسمينارهاي تخصصي وارائه نظرات مشورتي به مقامات مافوق
2- بازديد ازقسمت ها وبررسي مشكلات سخت افزاري ونرم افزاري شبكه اي ورفع مشكلات موجود
3- همكاري درنصب وراه اندازي وآموزش نرم افزارهاي مربوطه به واحد
4- تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد وپيگيري ونظارت برحسن اجراي برنامه
5- نصب آنتي ويروس وانجام تنظيمات شبكه با هماهنگي اداره فناوري اطلاعات
6- بازديد دوره اي ازرايانه هاي واحد مربوطه ورفع عيوب سخت افزاري ونرم افزاري
7- تدوين برنامه عملياتي فناوري اطلاعات وارائه به اداره اماروفناوري اطلاعات دانشگاه
8- تعيين نيازها وبررسي درخواست هاي نرم افزاري واحدمربوطه وهماهنگي باواحدفناوري اطلاعات دانشگاه
1398/07/22
Powered by DorsaPortal