شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد بهداشت دهان و دندان
نام ونام خانوادگي: دكترسيد علي اظهري

سمت: مسئول واحد بهداشت دهان و دندان، شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلوگاه
 
3. مدرك تحصيلي: دكتراي دندانپزشكي
اهم شرح وظائف واحد بهداشت دهان ودندان:
1- اجراي برنامه كشوري سلامت -دهان ودندان وآموزش بهداشت جهت حفظ وارتقاء سطح سلامت گروههاي هدف
2- تهيه وتدوين متون، مطالب و ابزار كمك آمو زشي موردنيازجهت آموزش كاركنان وآموزش جامعه باانجام بررسي-مطالعه-تحقيق وترجمه
3- اجراي برنامه آموزش همگاني باتاكيدبرآموزش دانش آموزان-والدين-معلمين و ديگرگروههاي هدف
4- جمع اوري آمارواطلاعات وتهيه گزارش عملكرد بهداشت دهان ودندان
5- تعيين شاخص هاي علمي درارتباط با ارزيابي وضعيت سلامت دهان و دندان جامعه 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal