شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد آموزش سلامت
 
 نام ونام خانوادگي: الهه قلي نژاد
سمت: مسئول آموزش سلامت،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت خانواده
 
اهم شرح وظايف مسئول آموزش سلامت:
 
1- تعيين واولويت هاي فعاليت هاي آموزش سلامت براساس استانداردها وشاخص ها
2- برنامه ريزي آموزشي درزمينه موضوعات اولويت دارآموزش سلامت دردرن بخشي وبرون بخشي سلامت براساس نتايج حاصل ازنيازسنجي
3- مشاركت درطراحي،اجراوارزشيابي برنامه نيازسنجي موضوعات اموزش سلامت
4- نظارت،پايش وارزشيابي فرايندهاي آموزش سلامت
5- توسعه برنامه هاي مشاركتي وتقويت تشكل هاي داوطلبانه درحوزه سلامت شهرستان
6- آموزش واطلاع رساني عمومي درمناسبت هاي بهداشتي
7- ايجاد بانك اطلاعاتي رسانه هاي آموزش سلامت
8- پايش شيوه آموزشي ازبرنامه هاي آموزشي مراكز وخانه هاي بهداشت طبق چك ليست
1398/07/22
Powered by DorsaPortal