شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
حراست


نام ونام خانوادگي:
علي  موجرلو
سمت: مسئول حراست، شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد زيست شناسي گرايش ژنتيك
 
اهم شرح وظائف واحد حراست:
 
1- حفاظت فيزيكي
2- حفاظت پرسنلي
3- حفاظت اسناد ومدارك
4- حفاظت فناوري واطلاعات(IT)
 
 
 
 
 
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal