شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
br ENGLISH
واحد گسترش و امور شبکه
نام ونام خانوادگي: عباس علي نژادسراجي  
سمت: مسئول گسترش،شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه
مدرك تحصيلي: روان شناس عمومي
 

اهم شرح وظائف مسئول گسترش:

1- بررسي،برنامه ريزي وتعيين اهداف وخط مشي اجرايي درزمينه گسترش شبكه ها درقالب سياست هاي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

2- نظارت بركميت وكيفيت خدمات وبرنامه ها ومقايسه آن با ضوابط ومعيارهاي تعيين شده

3- تدوين طرح جامع عملياتي مركز،پايش وارسال پس خوراند

4- تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي درمنطقه ونمايش آن درنقشه

5- بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي وجمعيتي منطقه با امكانات فني وپوشش واحدهاي بهداشتي وپيشنهاد اصلاح طرح هاي گسترش وتبديل واحدها

6- بررسي وتطبيق نيروي انساني منظورشده براي واحدها وپيشنهاد اصلاح تشكيلات

7- نظارت براجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي،ادغام خدمات وهماهنگي واحدهاي بهداشتي

8- تهيه واجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي درزمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي درمنطقه

9- بررسي وتعيين نيروي انساني مورد نيازواحدهاي بهداشتي منطقه وپيگيري تامين آنها

10- همكاري با مركزآموزش بهورزي براي انتخاب وتربيت بهورزان بومي

 
 
 
1398/07/22
Powered by DorsaPortal