شبکه بهداشت و درمان گلوگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
br ENGLISH
 • با هدف گراميداشت هفته سلامت درسال96
  با هدف گراميداشت هفته سلامت درسال96
  جلسه هماهنگي هفته سلامت به رياست محمدرضا تباكي فرماندار شهرستان و حضوردكترهادي نجفي تيرتاشي مديرشبكه بهداشت ودرمان،مسئولين ادارات در سالن جلسات شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه برگزارگرديد.
  1396/01/23
 • به مناسبت گراميداشت هفته سلامت مردان ايران
  به مناسبت گراميداشت هفته سلامت مردان ايران
  به مناسبت گراميداشت هفته سلامت مردان ايران مراسم پياده روي با حضوردكترهادي نجفي تيرتاشي مدير شبكه بهداشت وجمعي از كاركنان از مقابل شبكه بهداشت تا استاديوم ورزشي شهيد سينه سپهرشهرستان گلوگاه برگزارشد.
  1395/12/19
 • به مناسبت دهه مبارك فجر
  به مناسبت دهه مبارك فجر
  به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجروسي وهشتمين سالگردپيروزي شكوهمندانقلاب اسلامي ايران باحضوردكترشاعري نماينده محترم مردم شهرستان هاي گلوگاه،بهشهر و نكا درمجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون كشاورزي،آب و منابع طبيعي كشور،دكتراعرابي معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،محمدرضا تباكي فرماندار،دكترهادي نجفي تيرتاشي مدير و دكترابراهيم خادملو معاون بهداشتي،شبكه بهداشت ودرمان،وجمعي ازمسئولين وروئساي ادارات،خانواده معظم شهدا،خيرين سلامت،كاركنان شبكه بهداشت وهمچنين عموم مردم مراسم افتتاحيه ساختمان جديدمركزبهداشتي ودرماني روستايي نيالاشهرستان گلوگاه برگزارشد.
  1395/11/20
 • به مناسبت گراميداشت روز پرستار
  به مناسبت گراميداشت روز پرستار
  به مناسبت گراميداشت ميلاد زينب كبري(س) وروز پرستاردرايام دهه مبارك فجر،باحضور محمدرضا تباكي فرماندار،حجت الاسلام والمسلمين دكترميراحمدي امام جمعه،دكترهادي نجفي تيرتاشي مدير شبكه بهداشت ودرمان از پرستاران خدوم وزحمتكش بيمارستان ثامن الائمه شهرستان گلوگاه با اهداي شاخه گل تجليل وقدرداني شد.
  1395/11/17
 • به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر
  به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر
  به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر و سي وهشتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران با حضوردكتر نوبخت رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي،دكترشاعري نماينده مردم شهرستان هاي گلوگاه،بهشهرونكادرمجلس شوراي اسلامي ورئيس كميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي كشور،دكترجان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران،دكتر پنبه چي معاونت توسعه ومنابع انساني ،محمدرضا تباكي فرماندار،دكترهادي نجفي تيرتاشي مديرشبكه بهداشت ودرمان وجمعي ازمسئولين وروئساي ادارات ،خانواده معظم شهدا،خيرين سلامت،كاركنان شبكه بهداشت وبيمارستان وهمچنين عموم مردم مراسم كلنگ زني وافتتاحيه پروژه هاي بهداشتي ودرماني درمركز دياليز شهرستان گلوگاه برگزارشد.
  1395/11/17
با هدف گراميداشت هفته سلامت درسال96 با هدف گراميداشت هفته سلامت درسال96
جلسه هماهنگي هفته سلامت به رياست محمدرضا تباكي فرماندار شهرستان و حضوردكترهادي نجفي تيرتاشي مديرشبكه بهداشت ودرمان،مسئولين ادارات در سالن جلسات شبكه بهداشت ودرمان شهرستان گلوگاه برگزارگرديد.
1396/01/23
به مناسبت دهه مبارك فجر به مناسبت دهه مبارك فجر
به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر و سي وهشتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران با حضوردكترشاعري نماينده محترم مردم شهرستان هاي گلوگاه،بهشهرونكا درمجلس شوراي اسلامي ورئيس كميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي كشور،دكتراعرابي معاون محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،محمدرضا تباكي فرماندار،دكترهادي نجفي تيرتاشي مديرودكترابراهيم خادملو معاون بهداشتي،شبكه بهداشت ودرمان، وجمعي ازمسئولين وروئساي ادارات ،خانواده معظم شهدا،خيرين سلامت،كاركنان شبكه بهداشت وهمچنين عموم مردم مراسم افتتاحيه ساختمان جديد مركزبهداشتي ودرماني روستايي نيالا شهرستان گلوگاه برگزارشد.
1395/11/20
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر
به مناسبت گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر و سي وهشتمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران با حضوردكتر نوبخت رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي،دكترشاعري نماينده مردم شهرستان هاي گلوگاه،بهشهرونكادرمجلس شوراي اسلامي ورئيس كميسيون كشاورزي،آب ومنابع طبيعي كشور،دكترجان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران،دكتر پنبه چي معاونت توسعه ومنابع انساني ،محمدرضا تباكي فرماندار،دكترهادي نجفي تيرتاشي مديرشبكه بهداشت ودرمان وجمعي ازمسئولين وروئساي ادارات ،خانواده معظم شهدا،خيرين سلامت،كاركنان شبكه بهداشت وبيمارستان وهمچنين عموم مردم مراسم كلنگ زني وافتتاحيه پروژه هاي بهداشتي ودرماني درمركز دياليز شهرستان گلوگاه برگزارشد.
1395/11/18
شبكه بهداشت ودرمان گلوگاه
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal